Snake quiz


Public Inquiry

Sitemap
 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

[Valid RSS]

back
Podľa jednej z povestí o Kremnici, tu kedysi dávno žilo biele háďa, ktoré dopomohlo chudobnej pastorkyni k nájdeniu nevídaného zlatého pokladu...

Aby ste sa aj vy dostali k pokladu, mali by ste správne odpovedať na otázky o Kremnici (červené kvietky) a zároveň nazbierať dostatočný počet strieborno-zlatých kvietkov. Kvízové kvietky majú hodnotu 3 bodov (pri nesprávnej odpovedi je bodový zisk = 0), za ostatné kvietky sa pripočítava 1 bod. Hra končí po dosiahnutí 50 bodov, alebo nabúraním hadíka.

Hra je rozdelená na 10 levelov, v ktorých sa postupne zvyšuje rýchlosť pohybu hada. Kedykoľvek ju môžete pozastaviť tlačidlom "Pauza" alebo medzerníkom na klávesnici. Po skončení hry je možné ju spustiť odznova tlačidlom "Reštart hry".

Na to, aby tento aplet fungoval, je potrebné mať Java Runtime Environment 1.6 alebo vyššiu verziu. Príjemnú zábavu.


 
up


last update: 09.11.2016

© ED 2006 - 2009