Public Inquiry


Public Inquiry

Sitemap
 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

[Valid RSS]


back

1. Aký máte vzťah ku Kremnici?

2. * Čo z Kremnice považujete za najdôležitejšie?3. Aké sú na internete informácie o Kremnici? (odhliadnuc od Virtuálnej Kremnice – boduje sa samostatne)
4. Na akej úrovni je existujúci virtuálny obsah (3D modely, dynamické panorámy, ...) dostupný na internete?5. Stránky ktorých virtuálnych miest ste už navštívili? (uveďte príklad)

   


6. * Hodnotenie stránok Virtuálnej Kremnice


7. * Ktorá časť Virtuálnej Kremnice vás najviac zaujala (prečo)?

   


8. Komentáre a odkazy (čo vám na stránke chýba, čo sa vám zdalo priveľmi podrobné, čo by si vyžadovalo detailnejšie spracovanie atď.)

   


9. Uveďte vaše pohlavie:10. Uveďte dosiahnutý stupeň vzdelania:


* – povinná položka

up


last update: 09.11.2016

© ED 2006 - 2009