O projekte


Anketa

Mapa stránok
 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

[Valid RSS]

späť
  Virtuálna Kremnica, ocenená na národnej aj medzinárodnej úrovni, obsahuje príbehy o meste, digitálny storytelling s komiksovou adaptáciou povesti o vzniku mesta “Kremnický zlatý človek”, niekoľko Java apletov s jednoduchými náučnými hrami o Kremnici (Hra 15, Pexeso, Hadík - kvíz), 360° panorámy z exteriérov aj interiérov (dynamické v Java aplete, statické ako .jpg obrázky), krátku foto-prechádzku (taktiež ako Java aplet), 3D VRML modely pamiatok (Dolná brána s Barbakánom, Severná bašta a karner), fotografie od minulosti až po súčasnosť, vízie budúcnosti a animáciu vzniku projektu - workflow v technológii Flash. Iná časť stránok obsahuje mapu (leteckú snímku) s odkazmi na pamiatky a ich opis, GPS súradnice, fotografie a mnoho ďalších zaujímavostí.
  Projekt vznikol ako súčasť diplomovej práce. Autorka v priebehu troch rokov z rôznych inštitúcií zhromaždila obrovské množstvo dát, spracovala ich a nasnímala aj stovky nových fotografií. V projekte bolo použitých viacero technológií. Webový portál Virtuálnej Kremnice tvorí 663 rozličných súborov. Projekt je prototypom virtuálneho mesta publikovaného na internetových stránkach kremnica.duskova.sk a slúži na online propagáciu mesta.
  Svoj názor na Virtuálnu Kremnicu môžete vyjadriť odpoveďami v krátkej ANKETE alebo e-mailom na adrese kremnica@duskova.sk. Ďakujem.
Elena Dušková
  Autorkou projektu je Elena Dušková, študentka Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Viac informácií o autorke sa možte dočítať na jej osobných stránkach elena.duskova.sk. Dáta použité vo Virtuálnej Kremnici som vytvorila samostatne, alebo sú uverejnené so súhlasom majiteľov autorských práv. Uvedeným ľuďom som vďačná za pomoc pri vytváraní projektu, bez ich pomoci a ochoty by určite nemal takúto podobu.
  Ďakujem:
  • doc. Andrejovi Ferkovi
  • RNDr. Zuzane Balážovej
  • pplk. Mariánovi Adamjákovi
  • mjr. Marcelovi Bereznému
  • PhDr. Adriane Ezrovej
  • rodine Jozefa Horáka
  • Ing. arch. Nadežde Hraškovej
  • prof. Petrovi Michalicovi
  • Mgr. Mariane Novotnej
  • ľuďom v mojom blízkom okolí
  
  Prosím všetkých návštevníkov o dodržanie copyrightu. Použitie akéhokoľvek obsahu (text, obraz, animácia atď.) zo stránok Virtuálnej Kremnice je možné len s predchádzajúcim súhlasom vlastníkov autorských práv.

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY KOMENSKÉKO V BRATISLAVE
KATEDRA ALGEBRY, GEOMETRIE A DIDAKTIKY MATEMATIKY
autor: RNDr. Elena Dušková
názov: Virtuálna Kremnica
pridelené číslo: ISBN 978-80-89186-59-4
vydal: Knižničné a edičné centrum FMFI UK, Bratislava
miesto vydania: Bratislava
poradie vydania: prvé
rok vydania: 2009
typ väzby a dokumentu: online
URL adresa: http://kremnica.duskova.sk/
kontakt: kremnica@duskova.sk
 
hore


posledná aktualizácia: 09.11.2016

© ED 2006 - 2009