From history to present


Public Inquiry

Sitemap
 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

[Valid RSS]

back
Najzaujímavejšie miesta v Kremnici v rozličných historických obdobiach.

BARBICAN - pohľad z medzibránia
Barbican Barbican Barbican
Barbican in 2006
Barbakan bol postavený na zosilnenie fortifikačného systému Kremnice, neskôr chátral, dokonca mal byť demolovaný kvôli priemyselnému rozvoju. V súčasnosti je zrekonštruovaný a slúži ako mestské informačné centrum.
Barbakan stojí na veľmi frekventovanom mieste, takže zväčša sa tam stretnete s ľuďmi, v minulosti tadiaľ premávala aj automobilová doprava.
BARBICAN - pohľad z pešej zóny
Barbican Barbican Barbican
Barbican Barbican barbican_16
Barbakan bol obostavaný rôznymi prístavbami, v polovici minulého storočia sa všetky tieto prístavby zbúrali, aby vynikli mestské hradby. V súčasnosti sa pri Barbakane budujú mestské WC, ktorých strecha má slúžiť ako pódium...
MAIN SQUARE - plague pillar and baroque fountain
Square Square Square
Square Square - plague pillar Square
Morový stĺp a fontána - dve dominanty kremnického námestia, ktoré sa zachovali do súčasnosti. Stĺp svätej trojice bol v priebehu desaťročí mnohokrát reštaurovaný - posledná rekonštrukcia trvala približne 13 rokov... Fontána od svojho vzniku tiež pozmenila svoj vzhľad. Spočiatku ju zdobila socha Neptúna, ktorú okolo roku 1900 odstránili.
Fotografie zachytávajú stav námestia od konca 19. storočia (medzi rokmi 1880 a 1900) až po začiatok 21. storočia (rok 2007).
TOWN CASTLE - Church of St. Katarina
Castle church Church of St. Katarina Castle church
Kostol sv. Kataríny je najvýraznejšia súčasť mestského hradu, viditeľná z veľkej vzdialenosti. Často je preto označovaný za dominantu Kremnice.
Väčšina známych umeleckých diel a fotografií z rôznych historických období zachytáva Kostol sv. Kataríny typickým pohľadom z námestia.
 
up


last update: 14.04.2024

© ED 2006 - 2009