Books & magazines


Public Inquiry

Sitemap
 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

[Valid RSS]

back
Books & magazines about Kremnica.
book-Kremnica-Zborník
Novák, J. et al. Kremnica : Zborník prednášok z medzinárodného sympózia pri príležitosti 500. výročia kodifikácie banského práva v Kremnici. Martin : Gradus, 1992. 490 p.
book-Kremnica-Vznik
Lamoš, T. Vznik a počiatky banského a mincového mesta Kremnice 1328 - 1430. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1969. 256 p.
book-Kremnica-photos
Rozman L. et al. Kremnica. Martin : Osveta, 1978. 192 p.
book-Kremnica-Gold
Finka, O. Zlatá Kremnica : Tisícročná história baníctva. Martin : Neografia, 1995. 71 p.
book-Kremnica-law
Čelko, M. et al. Mestské a banské právo Kremnice. Košice : Banská agentúra, 2004.
book-Kremnica-pictorissa_cremniciensis
Balážová, B. Pictorissa Cremniciensis. Bratislava : vydané vlastným nákladom autorky, 2004.
book-Kremnica-Mint_1328-1978
Kazimír Š. Kremnická mincovňa 1328-1978. Martin : Osveta, 1978. 408+16 p.
book-Kremnica-Art_collections
Balážová, B., Glocková, B., Kürthy, L., Lapitková, Z., Medvecký, J. Zbierka umenia 15. - 18. storočia. Kremnica : NBS-MMM, 2006. 167 p.
book-Kremnica-mesto_príbehov
Kianička, D. Kremnica mesto príbehov : Kapitoly z dejín mesta v 18. storočí. Mesto Kremnica 2008. 239 p.
book-Kremnica-Cisárska_návšteva
Bakoš, E. Najväčšia cisárska návšteva. Bratislava 1998.
book-Stories-Gold
Ferko, V. Žltý diabol, Žltý boh. Bratislava : Obzor, 1989. 384 p.
book-Stories-Horák
Horák, J. Kremnický zlatý človek. Bratislava : Mladé letá, 1959. 227 p.
book-Stories-Zakopaný_meč
Hronský, Cíger J. Zakopaný meč. Bratislava : Mladé letá, 1970. 111 p.
book-Stories-mining-Three_gold_tulips
Huska, M. A. Tri zlaté tulipány : Slovenské banícke povesti. Bratislava : Mladé letá, 1970.
magazine-Kremnica-history-Kremnický_letopis
Kremnický letopis : annales cremnicienses. 2007. volume 6, num. 1.
magazine-Pamiatky-Kremnica
Pamiatky a múzeá : Časopis pre ochranu pamiatok a problémy múzeí. 1956. Martin: Osveta, 1956 n. 2.
book-Kremnica-ducats
Horák, J. Kremnické dukáty. Bratislava : SPN, 1968.
 
up


last update: 09.11.2016

© ED 2006 - 2009