Knižky a časopisy


Anketa

Mapa stránok
 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

[Valid RSS]

späť
Knižné a časopisecké publikácie, v ktorých sa dozviete viac o Kremnici, jej histórii, pamiatkach, ale aj zaujímavé príbehy a povesti.
knižka-Kremnica-zborník
Novák, J. et al. Kremnica : Zborník prednášok z medzinárodného sympózia pri príležitosti 500. výročia kodifikácie banského práva v Kremnici. Martin : Gradus, 1992. 490 s.
knižka-Kremnica-vznik
Lamoš, T. Vznik a počiatky banského a mincového mesta Kremnice 1328 - 1430. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1969. 256 s.
knižka-Kremnica-fotografie
Rozman L. et al. Kremnica. Martin : Osveta, 1978. 192 s.
knižka-Kremnica-zlato
Finka, O. Zlatá Kremnica : Tisícročná história baníctva. Martin : Neografia, 1995. 71 s.
knižka-Kremnica-právo
Čelko, M. et al. Mestské a banské právo Kremnice. Košice : Banská agentúra, 2004.
knižka-Kremnica-Pictorissa_cremniciensis
Balážová, B. Pictorissa Cremniciensis. Bratislava : vydané vlastným nákladom autorky, 2004.
knižka-Kremnica-Mincovňa_1328-1978
Kazimír Š. Kremnická mincovňa 1328-1978. Martin : Osveta, 1978. 408+16 s.
knižka-Kremnica-Zbierka_umenia
Balážová, B., Glocková, B., Kürthy, L., Lapitková, Z., Medvecký, J. Zbierka umenia 15. - 18. storočia. Kremnica : NBS-MMM, 2006. 167 s.
knižka-Kremnica-mesto_príbehov
Kianička, D. Kremnica mesto príbehov : Kapitoly z dejín mesta v 18. storočí. Mesto Kremnica 2008. 239 s.
knižka-Kremnica-Cisárska_návšteva
Bakoš, E. Najväčšia cisárska návšteva. Bratislava 1998.
knižka-Príbehy-zlato
Ferko, V. Žltý diabol, Žltý boh. Bratislava : Obzor, 1989. 384 s.
knižka-Povesti-Horák
Horák, J. Kremnický zlatý človek. Bratislava : Mladé letá, 1959. 227 s.
knižka-Povesti-Zakopaný_meč
Hronský, Cíger J. Zakopaný meč. Bratislava : Mladé letá, 1970. 111 s.
knižka-Povesti-banícke-Tri_zlaté_tulipány
Huska, M. A. Tri zlaté tulipány : Slovenské banícke povesti. Bratislava : Mladé letá, 1970.
časopis-Kremnica-história-Kremnický_letopis
Kremnický letopis : annales cremnicienses. 2007. ročník 6, č. 1.
časopis-Pamiatky-Kremnica
Pamiatky a múzeá : Časopis pre ochranu pamiatok a problémy múzeí. 1956. Martin: Osveta, 1956 č. 2.
knižka-Kremnica-dukáty
Horák, J. Kremnické dukáty. Bratislava : SPN, 1968.
 
hore


posledná aktualizácia: 09.11.2016

© ED 2006 - 2009