The Residence of the Chamber Count


Public Inquiry

Sitemap
 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

[Valid RSS]

back


Position of the object on the map of Kremnica
GPS: 48.7052° N, 18.9184° E
 
The interior of the house is available anually during the festival "Hudba pod diamantovou klenbou".
Diamond vault
Story
 

 
The Residence of the Chamber Count
 

 
Diamond vault
 
Diamond vault Vault in the Residence of the Chamber Count Vault
 
  Dom komorského grófa je neskorogotickým krídlom meštianskeho domu. Základy a ostatné časti domu sú staršie, neskororománske. Dom sa stal sídlom komorského grófa potom, čo opustil svoje obydlie na mestskom hrade. Situovaný je v tesnej blízkosti hradného areálu.
  Komorský gróf (comes) mal cez podzemnú chodbu kontakt s hradom a radnicou, o čom svedčí zamurovaný vchod na prízemí. V roku 1443 dom obývala rodina komorského grófa Stadlera. Najvyšší kráľovský úradník v banskej oblasti býval v Kremnici, pretože bola hlavným kráľovským banským mestom.
  V 16. storočí dostávajú post komorského grófa Thurzovci. Predpokladá sa, že diamantovú klenbu priniesli na naše územie práve oni. Najvzácnejšími časťami Domu komorského grófa sú práve miestnosti vyzdobené takouto klenbou. Podobná diamantová klenba sa nachádza aj v Thurzovom dome v Banskej Bystrici.
  V 16. storočí v týchto priestoroch nocovala Uhorská kráľovná Mária. V roku 1545 bola v tomto dome podpísaná Dohoda mesta Kremnice s kráľovnou Máriou o hlbokých dedičných štôlňach (Tiefen Erbstollen).
  Medzi urodzených obyvateľov domu patril aj knieža Arthur Szerémi Odescalchi. V súčasnosti stavba patrí husľovému virtuózovi p. prof. Petrovi Michalicovi. Architektonicky aj historicky sa tento dom radí medzi najvýznamnejšie stredoveké domy na Slovensku.
  
Spracované podľa
brožúry k 7. ročníku Festivalu Petra Michalicu - Hudba pod diamantovou klenbou,
časopisu Pamiatky a múzeá (r. 1956 č. 2.)
a ďalších materiálov.
 

 
Story
 
The Residence of the Chamber Count The Residence of the Chamber Count The Residence of the Chamber Count
 
  Kedysi dávno bývala vraj v tomto dome bohatá meštianka. Mala všetkého nadostač, ale aj napriek tomu (alebo práve preto) bola veľmi skúpa a nevľúdna. Jediné, čo mala rada, boli zlaté dukáty.
  Jedného dňa zaklopalo na jej dvere chudobné dievča. Bolo chatrne oblečené a veľmi hladné. Prosilo ju o kúsok chleba alebo zvyšky jedla. Ale meštianka nemala súcit s nikým, nie to ešte s neznámou chudáčkou. Veľmi ju nahnevala taká trúfalosť.
  "To ten chlieb dám radšej sviniam!" vykríkla a stratila sa vnútri domu. Dievča sa pomaly poberalo preč, keď vtom sa v okne na poschodí objavila meštianka. V rukách mala dva bochníky chleba a vykrikovala na plné hrdlo. Chlieb odhodila z celej sily smerom k chlievom.
  Vzápätí sa stalo niečo nezvyčajné. Pani sa premenila na prasa a bochníky skameneli. Bol to trest za lakomstvo. Dodnes ho pripomína Kremničanom práve tento dom.
  
Spracované podľa
ústneho podania.
up


last update: 09.11.2016

© ED 2006 - 2009