The House under the Castle


Public Inquiry

Sitemap
 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

[Valid RSS]

back


Position of the object on the map of Kremnica
GPS: 48.7058° N, 18.9168° E
 
Budova je v správe VŠVU, slúži študentom a pedagógom počas mimoateliérovej výučby alebo workshopov.
 

 
The House under the Castle
 
The House under the Castle The House under the Castle The House under the Castle
The House under the Castle The House under the Castle The House under the Castle
The House under the Castle The House under the Castle The House under the Castle
 
  Meštiansky dom je vstavaný do bezprostrednej blízkosti hradbového múru mesta a jeho polkruhovej bašty mimo ústredného námestia. Dom sa označuje rôznymi spôsobmi. Časté sú najmä pomenovania: "dom ležiaci pri mestskom múre" (an der Stadtmauer gelegen), "pod zámkom" (unterhalb des Schloss), "pod zámockým kostolom" (unter der Schloss-Kirchen), "za latinskou školou" (hinter der Schullen), alebo podľa starého číslovania ako "dom č. 29".
  Stavba má stredoveký základ. V r. 1442 - 1443 dom pod hradom určite stál a mal pivnicu, čo vieme podľa utriedenia a očíslovania domov M. Matunákom. V priebehu storočí dom vlastnilo viacero majiteľov. V 17.storočí (medzi rokmi 1622 a 1636) bola stavba prestavaná zo staršieho gotického domu, čo dokazujú aj zvyšky gotických okien. Stavbu od základu obnovili (grunt auf neu erbautes Haus), vytvorili klenby a nové schodiská. Zaklenuli prízemie a strednú chodbu poschodia lunetovými klenbami so štukovými pätkami, dekorovali ju rozetami, hrebienkami s omietkovými ľaliami. Súveké sú i dva pri prieskume odkryté profilované drevené stropy (záklopové, trámové) na poschodí. Neskôr bol dom poškodený požiarom. V prvej pol. 18. stor. vznikli prístavby k mestskému múru (maštaľ, kôlňa). Podľa evidenčného registra z r.1856 bol dom zaradený do deviatej domovej triedy, mal šesť izieb a bol bez komory.
  Ide o "typicky kremnickú stavbu", resp. o stavbu typickú pre celú oblasť banských miest. Vychádza z takmer štvorcového bloku, cez jej stred je vedená komunikačná os chodby, po jej stranách sú dvojice priestorov. Stavba už v prvej fáze mala suterén a dve nadzemné podlažia. Suterén sa nachádza iba pod časťou pôdorysu prízemia - pod východným traktom. Zrejme bol jedinou zaklenutou časťou objektu (valené kamenné klenby). Klenby prízemia sú mladšie. Riešenie fasád z neskororenesančnej vrstvy sa nezachovalo, zrušili sa pri úprave v 20. storočí, ktorej predchádzali nové prístavby k základnej hmote; no i tak sú interiéry objektu ukážkou riešenia neskororenesančného meštianskeho domu.
  
Spracované podľa
materiálov z pamiatkového výskumu objektu
(jún 1980, vedúci výskumu prom. hist. Š. Oriško).
up


last update: 09.11.2016

© ED 2006 - 2009